Lưu trữ thẻ: Hotel California – Guitars

Dân yêu cà phê có thể phê… khi nghe bài này..

Bộ đôi guitar lead này thật ăn ý và ngẫu hứng, y chang bản gốc, [...]