Các phụ kiện của Máy rang cà phê Viet Roaster tham khảo Probat

GREEN COFFEE CONVEYOR

The green coffee conveyors are used to conveniently feed green coffee into the hoppers of the PROBAT specialty roasters.In this process, the coffee is transported by the feeding system into the hopper of the roasting machine using compressed air. When the roasting temperature is reached, the green coffee is fed directly from the hopper into the drum. In the UG and G series roasters as well as the G45, this process is automatic; in the P series, it is manual. In addition to the standard pneumatic feeding system, PROBAT offers the option of a bucket conveyor, which reduces the overall height of the system and works quieter than a pneumatic feeding device.

BĂNG TẢI CÀ PHÊ XANH (Nạp liệu)

Băng tải cà phê nhân được sử dụng để cấp cà phê nhân vào phễu của máy rang chuyên dụng PROBAT một cách thuận tiện. Trong quy trình này, cà phê được hệ thống cấp liệu vận chuyển vào phễu của máy rang bằng khí nén. Khi đạt đến nhiệt độ rang, cà phê nhân được đưa trực tiếp từ phễu vào trống. Trong máy rang dòng UG và G cũng như G45, quy trình này là tự động; trong dòng P, nó là thủ công. Ngoài hệ thống cấp liệu bằng khí nén tiêu chuẩn, PROBAT còn cung cấp tùy chọn băng tải gầu, giúp giảm chiều cao tổng thể của hệ thống và hoạt động êm hơn thiết bị cấp liệu bằng khí nén.

DESTONER

PROBAT destoners reliably remove foreign objects with a higher specific weight than roasted coffee, such as stones, glas or metal pieces. This reduces the risk of mechanical damage to downstream processing units, such as grinders, and increases the quality of the final product. To separate heavier foreign particles from the roasted coffee, a fan draws air through the destoner into the collection bin. If the airflow is adjusted correctly, only the roasted coffee is drawn in.

Máy tách đá

Loại bỏ các vật lạ có trọng lượng riêng cao hơn cà phê rang một cách đáng tin cậy, chẳng hạn như đá, thủy tinh hoặc mảnh kim loại. Điều này làm giảm nguy cơ hư hỏng cơ học đối với các bộ phận xử lý tiếp theo, chẳng hạn như máy nghiền, và tăng chất lượng của sản phẩm cuối cùng. Để tách các hạt lạ nặng hơn ra khỏi cà phê rang, một chiếc quạt sẽ hút không khí qua thiết bị hủy vào thùng thu gom. Nếu luồng khí được điều chỉnh chính xác thì chỉ có cà phê rang được hút vào.

EXHAUST AIR TREATMENT

The PROBAT product portfolio for the treatment of the exhaust air released during the roasting process, can be tailored to individual requirements.

XỬ LÝ KHÍ THẢI

Danh mục sản phẩm PROBAT để xử lý khí thải thoát ra trong quá trình rang, có thể được điều chỉnh theo yêu cầu riêng.

Odor filter

The passive PROBAT odor filters operate without additional energy supply. They reliably remove unwanted odor components from the roasting exhaust air. Visible exhaust air components such as soot particles are partially eliminated.

Bộ lọc mùi Viet Roaster học tập Probat

Bộ lọc mùi PROBAT thụ động hoạt động mà không cần cung cấp thêm năng lượng. Chúng loại bỏ các thành phần mùi không mong muốn khỏi khí thải đang cháy một cách đáng tin cậy. Các thành phần khí thải nhìn thấy được như hạt bồ hóng được loại bỏ một phần.

Afterburner

The PROBAT afterburners heat the roasting exhaust air to approx. 450° C by means of an additional fan burner. Due to the increased temperatures and the contact with the flame of the fan burner, visible roasting gases and odor emissions are significantly reduced.

Xử lý khói:

Làm nóng khí thải của quá trình rang đến khoảng. 450° C bằng một quạt đốt bổ sung. Do nhiệt độ tăng lên và tiếp xúc với ngọn lửa của quạt đốt, khí rang và mùi phát thải có thể nhìn thấy được giảm đáng kể.

Catalyzer

First the roasting exhaust air is heated to approx. 450° C with the aid of a fan burner. Subsequently, the pre-cleaned exhaust air is passed through a retrofittable catalyzer. In combination with the temperature increase, the catalytic post-combustion causes a reduction of visible roasting exhaust gases as well as odor emissions to a minimum.

Chất xúc tác

Đầu tiên, khí thải của quá trình rang được làm nóng đến khoảng. 450°C với sự hỗ trợ của quạt đốt. Sau đó, khí thải đã được làm sạch trước được đưa qua bộ xúc tác có thể trang bị thêm. Kết hợp với việc tăng nhiệt độ, quá trình đốt cháy có xúc tác sẽ làm giảm lượng khí
  Giá của một máy rang cà phê 20kg, Quan trọng hay không quan trọng?

  Giá của một máy rang cà phê 20kg có thể khác nhau tuỳ thuộc vào [...]

  Cách sử dụng máy rang cafe đúng cách – Tìm hiểu máy rang cafe qua nội dung chất lượng

  "Bạn đam mê cà phê và muốn tận hưởng hương vị đích thực? Hãy tìm [...]

  Máy rang xay cà phê: Giải pháp hoàn hảo cho ly cà phê thơm ngon mỗi ngày

  "Máy rang xay cà phê: Giải pháp hoàn hảo cho ly cà phê thơm ngon [...]

  Kiến thức tổng quan về RANG CÀ PHÊ

  Kiến thức tổng quan về RANG CÀ PHÊ Chắc rằng chúng ta đã gặp rất [...]

  Máy rang cà phê mini – Bí quyết thưởng thức cà phê tuyệt hảo mỗi ngày trong tầm tay bạn

  "Máy rang cà phê mini - Bí quyết thưởng thức cà phê tuyệt hảo mỗi [...]

  Máy Rang Cà Phê Thông Minh – Bí Quyết Nâng Tầm Quán Cà Phê

  "Hãy nâng tầm quán cà phê của bạn với Máy Rang Cà Phê Thông Minh [...]

  Máy rang cà phê 15kg tiên tiến cho thúc đẩy sản xuất cà phê!

  Máy rang cà phê 15kg không chỉ là bị công nghệ hiện đại, mà còn [...]